A munkaerő-piaci szolgáltatás célja, igénybevétele

A munkaerő-piaci lehetőségek, folyamatok, támogatások átláthatóságának előmozdítása, hozzájárulás a munkaerő-piaci kereslet és kínálat egyensúlyának javításához.
Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal és az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal (volt munkaügyi központ, illetve kirendeltség) által kínált egyéni és csoportos munkaerő-piaci szolgáltatásokat a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet szabályozza.
Az egyéni és csoportos szolgáltatásokat a közfoglalkoztatottak évente maximum 15 napban vehetik igénybe, amelynek szervezése a helyi igények, valamint a járási hivatalokban rendelkezésre álló erőforrások figyelembe vételével történik.

A rendelkezésre álló, EU-s finanszírozással megvalósuló  GINOP 6.1.1-15-2015-00001 kiemelt projekt, valamint hazai források figyelembevételével a közfoglalkoztatásban résztvevők részére a tanúsítvány, végzettség, szakképzettség megszerzését segítő, a közfoglalkoztatásból történő kivezetést támogató személyes szolgáltatásokat kívánunk biztosítani. Emellett olyan, az egyén személyes profilját előtérbe helyező munkaerő-piaci szolgáltatást ( mentorálást) nyújtunk, amely hozzájárul a közfoglalkoztatással érintettek (re)integrációjához.