A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény meghatározza a településüzemeltetés – beleértve a közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása – feladatait, melyekhez a költségvetés alaptámogatást biztosít. A települések a zöldterület-gazdálkodást évek óta közfoglalkoztatottak bevonásával végzik. Mivel a közfoglalkoztatottak száma a nyílt munkaerőpiaci elhelyezkedés következtében csökkent, a települések jelentős részén egyre nagyobb problémát okoz a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása.

A probléma megoldására több településen – többek között Nyárádon, Karácsondon, Polgárban – elindult a közfoglalkoztatás alapjain szerveződő szociális szövetkezetekkel való együttműködés. Ezek a szervezetek az önkormányzatokkal kötött megállapodás alapján ellátják a zöldterület-kezeléssel kapcsolatos feladatokat. A teljesítés részletes feltételeit a felek megállapodásban rögzítik, azok elvégzését és a teljesítés igazolását követően a szerződésben rögzített határidők alapján számla ellenében történik az elszámolás.

Ezeken a jó gyakorlatokon is túlmutat a Polgár Város Önkormányzata és a Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet közötti megállapodás a lakókörnyezet rendezettségéhez nyújtott segítő szolgáltatásról. Ennek lényege, hogy a város vezetése  rendeletben meghatározottak szerint támogatást nyújt a jogosultaknak lakókörnyezetük rendbetételéhez. A megállapított jogosultsági szint alapján a lakók a zöldterület-szolgáltatás igénybevételéért a teljes összeg 20, vagy 30%át fizetik ki, a fennmaradó összeget pedig a város önkormányzata finanszírozza. A feladatok ellátását minden esetben a Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet végzi. Ebben az évben a szövetkezet kezdeményezésére az önkormányzat a 80 évnél idősebb,  szociális alapon rászorulóknak 10.000 Ft/év értékű, 100%-os támogatásról hozott határozatot.

A fenti példák mutatják, hogy a településüzemeltetési feladatok kapcsán felmerülő problémák megoldásában a szociális szövetkezetek megbízható partnerek lehetnek. További információk a fentiekről elérhetők a BM Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság Szociális Szövetkezeti Koordinációs Osztály munkatársainál.

A településük környezetében működő szociális szövetkezetek vonatkozásában segítségül szolgálhat a csatolt táblázat, amely a közfoglalkoztatás alapjain szerveződő szociális szövetkezeteket tartalmazza.