A Belügyminisztérium kezdeményezésére indított "Fókuszban az önkormányzati tagsággal rendelkező szociális szövetkezetek támogatási programon" (a továbbiakban: Fókusz Program) belül ismételten meghirdették a szociális szövetkezetek igényeihez és életciklusához igazodó „Igény-kosár” programelemet. Az „Igény-kosár” második körös kiegészítő pályázati felhívását az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. tette közzé.

A kiegészítő pályázat második ciklusában azok a Fókusz Program második körében támogatást nyert és hatályos támogatási szerződéssel rendelkező szociális szövetkezetek nyújthatnak be pályázatot, amelyek eredményesen valósítják meg szakmai tevékenységüket, valamint a pályázat keretében vállalt foglalkoztatási kötelezettségüket.

A programelem célja, hogy támogatást biztosítson a kedvezményezett szociális szövetkezetek részére további beruházási és szolgáltatási elemek finanszírozására, illetve a monitoring tevékenység során feltárt kockázatok kezelésére.

A támogatást vissza nem térítendő formában a tevékenységektől függően versenyt nem torzító állami támogatásként vagy csekély összegű (de minimis) támogatásként 85%-os intenzitással vehetik igénybe a szervezetek. A projektek keretében egy szociális szövetkezet maximum 20 millió Ft támogatásban részesülhet.

A maximum 20 millió Ft-os keretösszeg erejéig a szövetkezet igény szerint:

  • beruházási elemekre, vagy
  • beruházásra és szolgáltatásra, vagy
  • szolgáltatásokra

pályázhat azzal a kitétellel, hogy a forrásból a személyes közreműködést igénylő szolgáltatásra és képzés igénybevételére igényelt összeg nem haladhatja meg a 10 millió forintot.

A pályázat benyújtási határideje 2020. május 29. 23:59 óra. A benyújtás feltételeiről az alábbi linken tájékozódhatnak az érdeklődők:  http://ofa.hu/hu/news/igeny-kosar-alprogram-ii-palyazati-ciklus