Hátrányos megkülönböztetés esetén igénybe vehető jogi segítségnyújtó intézmények tevékenysége, elérhetősége.

Ha valamely személy vagy csoport faji, nemzetiségi hovatartozása, bőrszíne, anyanyelve vagy társadalmi származása miatt kedvezőtlenebb bánásmódban részesül a közfoglalkoztatásba való bekerülés vagy a közfoglalkoztatás keretében történő munkavégzés alatt, akkor az alábbi szervezetekhez fordulhat:

Hátrányos megkülönböztetés esetén igénybe vehető jogi segítségnyújtó intézmények tevékenysége, elérhetősége