A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. (a továbbiakban: NET Zrt.) ingatlanaiban lakó és lakbérfizetési kötelezettségének eleget nem tevő személyek hátralékfizetési problémájának kezelési lehetőségéről és ezzel összefüggésben a további feladatok meghatározásáról szóló 1488/2015. (VII. 21.) Korm. határozat a Belügyminisztérium számára feladatként írja elő, hogy a programba vont álláskereső személyek részére a közfoglalkoztatás keretében kínáljon munkalehetőséget, annak érdekében, hogy a megszerzett jövedelem révén teljesíthessék részletfizetési kötelezettségüket.

A NET Zrt. a Magyar Állam nevében eljárva és a Magyar Állam javára megvásárolja a fizetési gondokkal küzdő, törvényi feltételeknek megfelelő hiteladósok ingatlanát, amire a korábbi tulajdonosokkal határozatlan időre szóló bérleti szerződést köt, így biztosítva lehetőséget hosszútávon az érintett család lakhatására.

Tekintettel arra, hogy a NET Zrt. bérlői jellemzően a társadalom hátrányos körülmények között élő családjai közül kerülnek ki, gyakran előfordul, hogy az egyébként igen kedvezményes, viszonylag alacsony mértékű bérleti díj fizetése is nehézséget jelent számukra. A törvényi szabályozás értelmében a NET Zrt.-nek minden olyan ügyfelével szerződést kell bontania, aki hat havi, vagy ezt meghaladó összegű lakbér, vagy közös költség hátralékot halmozott fel.

A szerződésbontás ugyanakkor nem jelenti azt, hogy az érintett bérlők automatikusan elvesztenék lakhatásukat, számukra a NET Zrt. felajánlja egy 12 hónapra szóló, határozott idejű bérleti szerződés (HBSZ) megkötésének lehetőségét. A HBSZ megkötésének feltétele, hogy a bérlő vállalja:

- a felhalmozott tartozását 12 hónap alatt rendezi a NET Zrt. felé, valamint

- a szerződés hatálya alatt anyagi helyzetének rendezése érdekében együttműködik a jogszabályban kijelölt Segítő Szervezettel (mentori szolgáltatás), illetve

- amennyiben álláskeresőnek minősül, elfogadja a számára felkínált közfoglalkoztatási munkalehetőséget.

Az adósság ledolgozásában a bérlőket a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, vagy a Magyar Református Szeretetszolgálat Közhasznú Alapítvány mentorai segítik. A NET Zrt. munkatársai, valamint a Segítő Szervezet mentorai tájékoztatják a HBSZ-programban érintetteket arról, hogy a program időtartama alatt közfoglalkoztatásba vonhatóak, ezzel állandó jövedelemre tehetnek szert, mellyel a programban vállalt kötelezettségeiket teljesíteni tudják. Ennek érdekében – amennyiben a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényben foglalt vonatkozó feltételeinek megfelelnek – regisztráltassák magukat a lakóhelyük szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán (ha még nem tették meg), majd kérjék közfoglalkoztatási programba történő közvetítésüket.