• tájékoztatás, tanácsadás az aktuális munkaerő-piaci információkról,
  • az egyén igényeinek, lehetőségeinek felmérése, szükség esetén személyre szabott fejlesztési terv elkészítése,
  • mentálhigiénés, szociális segítés a képzésben illetve közfoglalkoztatásban való bennmaradás érdekében,
  • az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal (volt munkaügyi központ) által biztosított munkaerő-piaci szolgáltatásokról, támogatásokról nyújtott információ, a szükséges egyéni, illetve csoportos tanácsadásra való bekerülés elősegítése,
  • az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal (volt kirendeltség) által nyújtott, személyre szabott munkaerő-közvetítésben való együttműködés, a programból a nyílt munkaerőpiacra elhelyezettek utógondozása, nyomon követése.

A GINOP-6.1.1-15 „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” című kiemelt projektben a mentor kiemelt feladata, hogy folyamatosan kísérje figyelemmel a célcsoport képzési programjának megvalósulását, segítse elő az egyén képzésben történő aktív részvételét és annak sikeres befejezését. Szükség esetén beavatkozást kezdeményezzen a lemorzsolódás megakadályozása érdekében.

A képzés kezdetétől kiemelt figyelmet fordítson azon személyekre, akiknél a projekt sikeres befejezése a mentori segítő tevékenység nélkül nem tudna megvalósulni.